Tillgänglig Isojärvi

I Isojärvi nationalpark kan man förena timmerkojornas historia med en naturutflykt på i bäverns marker. Kriterierna för tillgänglighet uppfylls inte till alla delar, så en assistent kan behövas.

Leder i Isojärvi nationalpark

Tillgängliga tjänster vid Heretty

Heretty stuga är huvudinfoställe i Isojärvi nationalpark. Därifrån går också största delen av lederna i parken.

Ankomst: På parkeringsområdet finns ingen separat markerad tillgänglig parkeringsplats. Parkeringsplatsens yta består till största delen av hård grusyta. Det finns dock gropar på många ställen. Även när man förflyttar sig från parkeringsplatsen till gården vid Heretty förekommer det ojämnheter, lutning och lösa stenar på många ställen. Leden är minst en meter bred längs hela sträckan.

Caféet vid Heretty stuga: Caféet har en trappa med räcke på andra sidan. Det finns flyttbara ramper av metall till trappan. Rampernas längdlutning är 32 %. Ytterdörren är 83 cm bred och innerdörren 80 cm bred. Dörröppningarna har cirka 12 cm höga trösklar. Vid behov kan du be cafépersonalen om hjälp. Caféets öppettider och kontaktuppgifter.

Toalett: Den tillgängliga toaletten på gården har en ramp med en lutning på 12 %. Det finns armstöd runt toalettstolen, men det finns inget fritt utrymme på någondera sidan. Ta med dig eget toalettpapper. Man kan behöva en egen lampa på toaletten, även dagtid.

Infopunkt och leder: I dörröppningen till infopunkten bakom stugan finns en 17 cm hög tröskel. Lederna börjar bredvid infopunkten, även Kannuslahti krävande tillgängliga led.