Västra Finland, Birkaland, Ruovesi
Areal 9,5 km², grundad 1988

På Siikaneva kan vandraren samtidigt förnimma det vidsträckta myrområdets frid och livfullhet. Siikaneva är ett storslaget mål för dagsutflykter framför allt under barmarkstiden. Den i huvudsak spångbelagda rundslingan presenterar områdets mångsidiga natur och landskap. Vidsträckta myrar breder ut sig på alla sidor om vandraren, tills det öppna landskapet byts i myrholmar med gammelskog där det råder en dunkel stämning.

Siikaneva är det största sammanhängande myrområdet i Birkaland och samtidigt landskapets viktigaste myrskyddsområde, och dessutom har området ett värdefullt fågelbestånd. Siikanevas högmossar och aapamyrar spelar också en viktig roll som forsknings- och undervisningsobjekt. På Siikaneva finns förutom det myrskyddsområde som administreras av staten även ett privat naturskyddsområde.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/siikaneva

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Siikanevas karta i Utflyktskarta.fi.