Kartor över och kommunikationer i Siikaneva

Siikaneva ligger väster om stamväg nr 66 (Orivesi - Ruovesi). Från Orivesi är det ungefär 26 km och från Ruovesi 19 km till Siikaneva.

Kommunikationer

Med bil

 • Kommer man från Orivesi kör man ungefär 22,5 km mot Ruovesi (stamväg nr 66), följer vägskyltarna och tar av till vänster (Y-korsning), i den riktning som skylten "Varikko" visar. Man tar genast på nytt av till vänster och närmar sig garnisonsområdet. Man följer vägen, som är ganska rak, ungefär 2,5 km, varefter en skylt av trä visar att Siikaneva ligger till höger. Efter ungefär 500 meter kommer man till områdets parkeringsplats.
 • Kommer man från Ruovesi kör man ungefär 16 km mot Orivesi, följer vägskyltarna och tar av till höger (Y-korsning) in på Ollinkiventie. Man fortsätter i en svag kurva över korsningen, varefter man kommer in på en ganska rak väg till garnisonsområdet. Man fortsätter längs denna väg ungefär 2,5 km, varefter en skylt visar att Siikaneva ligger till höger. Efter ungefär 500 meter kommer man till områdets parkeringsplats.
 • Kommer man via Teisko i Tammerfors tar man av till höger mot Orivesi i Jäminkipohja, kör knappa 7 km längsmed stamvägen (nro 66), följer vägskyltarna och tar av till höger (Y-korsning) in på Ollinkiventie. Man fortsätter i en svag kurva över korsningen, varefter man kommer in på en ganska rak väg till garnisonsområdet. Man fortsätter längsmed denna väg ungefär 2,5 km, varefter en skylt visar att Siikaneva ligger till höger. Efter ungefär 500 meter kommer man till områdets parkeringsplats.

Med allmänna kommunikationer

 • Flera bussturer (matkahuolto.fi) mellan Ruovesi och Orivesi går via stamväg 66 förbi den korsning där vägen tar av till Siikaneva.
 • De närmaste busshållplatserna finns längs stamväg nr 66, i omedelbar närhet av den korsning där vägen tar av till Siikaneva. Från busshållplatsen är det ungefär tre kilometer till Siikaneva.
 • Sök rutter och tidtabeller till Siikaneva (resa.fi)

Lämpliga startpunkter

 • Siikanevalederna börjar på parkeringsplatsen
 • Vägen till parkeringsplatsen underhålls inte vintertid.

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

 • Helvetinjärvi Seitseminen, vattentålig utflyktskarta 1:20 000. Karttakeskus 2020. Innehåller Siikanevas karta. Kartor kan köpas bl.a. från naturum, bokhandlar och Karttakeskus.
 • Seitseminen Helvetinjärvi Pirkan taival, vattentålig karta, 1:25 000. Calazo Färlag 2016. Kartor kan köpäs från Calazo och från i Seitseminen naturum.
 • Terrängkartor M422 och N411, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • Terrängkartor nr 2142 03 ja 2142 06, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
 • GT utflyktskarta Västra Finland, 1:250 000. 2015. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Siikanevas karta i Utflyktskarta.fi.