Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Vägledning

 • I närheten av parkeringsplatsen finns en informationstavla på finska och en karta över området. Skyltarna i terrängen i Siikaneva myrskyddsområde är på finska.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Siikanevas myrskyddsområde

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Vääräjärvenmaa: eldplats
 • Jaarikanmaa: eldplats och skärmskydd

Det är förbjudet att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Eldplats på kullen vid kanten av myren.

Dricksvatten

 • I området finns inga vattenposter, så man måste ha dricksvatten med sig.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Torrtoalett på Jaarikanmaa. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Skärmskydd

 • Utrustningen i närheten av Jaarikanmaa skärmskydd omfattar en eldplats, torrtoalett, vedbod och yxa.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Området saknar tillgängliga tjänster. Dessutom försvårar de kuperade skogbevuxna myrholmarna framkomligheten.

Övrig service i omnejden

 • Mera omfattande service finns i Ruovesi och Juupajoki kommuncentrum ungefär 20 km från Siikaneva.

Sevärdheter i omnejden

 • Ollinkivi är ett skyddat flyttblock, som ser ut att när som helst rulla nerför slänten och ut på vägen. Z. Topelius skriver i sina berättelser att blocket väntar på en landsförrädare som kommer att färdas förbi och då bli krossad under dess tyngd. Ännu har ingen förrädare rest förbi, eftersom stenen fortfarande är plats. Förr i tiden gick traktens huvudväg förbi Ollinkivi, den sträcka som kallades Paha Virsta, den elaka fjärdingsmilen, och som senare togs ur bruk när vägnätet förnyades. Ollinkivi är viktig också därför att flyttblocket är det första objektet i Finland som skyddades enligt 1923 års naturskyddslag, naturminnesmärke nr 1. Ollinkivi fredades 1924.
  • Vägbeskrivning till Ollinkivi: Från Siikaneva parkeringsplats kör man till den första korsningen där man tar av till höger. Man kör ungefär 250 meter framåt, tills stenen syns på sluttningen till höger.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.