Teuravuoma - Kivijärvenvuoma myrskyddsområde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
En vandrare med hund går på en spång som leder till fågeltornet.

Västra Lappland
Kolari
Areal 58 km², inrättat år 1988
 

Området Teuravuoma - Kivijärvenvuoma är ett utmärkt besöksmål för den som är intresserad av myrnatur och fågelskådning. Man kan bekanta sig med området längs den i huvudsak spångade Telatieleden, som går från by till by. Längs leden kan man lära sig mer om områdets rika natur, historia och kultur. Det finns två fågeltorn och ett stort antal eldplatser i området. Särskilt från Teurajärvis fågeltorn har man en fantastisk utsikt över sjön mot Ylläs. Den vitala bygemenskapen och bylandskapet i Kurtakko, Teurajärvi och Venejärvi bidrar till att ge liv åt hela området. Trakten används främst till renskötsel, jakt, bärplockning och annan rekreation.

Teuravuoma - Kivijärvenvuoma utgörs av tre större helheter av aapamyrar och bland områdets myrtyper finns såväl öppna mossar och näringsrikare rikkärr som trädbeväxta tallmyrar och grankärr. Myrområdena är särskilt viktiga för fågelbeståndet och Teuravuoma - Kivijärvenvuoma är en av mellersta Lapplands bästa fågelplatser. Teuravuoma - Kivijärvenvuoma hör till nätverket Natura 2000 och omfattas av den internationella Ramsarkonventionen för skydd av våtmarker.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Lappland.
De privata områdena är skyddade enligt skyddsavtal och förvaltas av de privata markägarna.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/teuravuoma-kivijarvenvuoma

Kundtjänst

Yllästunturis naturum Kellokas
Tfn. 0206 39 7039
kellokas(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Teuravuoma-Kivijärvenvuomas karta i Utflyktskarta.fi.