Kartor över och kommunikationer till Teuravuoma - Kivijärvenvuoma

En gammal träbyggnad på sommaren. På byggnadens vägg hänger en gammal spade. I bakgrunden finns björkar och ett trästaket.

 

 

Teuravuoma - Kivijärvenvuoma ligger söder om stamväg 80 (Kolari - Kittilä).

Kommunikationer

Med bil

Man kan ta sig till Teuravuoma - Kivijärvenvuoma från tre olika startpunkter; Teurajärvi, Kurtakko och Venejärvi. Utgångspunkterna i Teurajärvi och Kurtakko ligger längs Kurtakontie (regionväg nr 939) är därifrån är det lättast att ta sig till Telatieleden.

Från Kolarihållet

 • Till Teurajärvis startpunkt kör man längs Kurtakontie (regionväg nr 939) mot Ylläsjärvi i cirka 8 km och tar av till höger på Teurajärventie vid skylten "Teuravuoman Telatie". Efter 3,7 kilometer finns en skylt till parkeringsplatsen på vägens högra sida. Sträckan från Kolari är cirka 12 km.
 • Till Kurtakkos startpunkt kör man längs Kurtakontie (regionväg 939), fortsätter förbi Ylläsjärvikorsningen rakt mot Kaukonen. Man följer "Teuravuoman Telatie" -skyltningen och tar av till höger på Kauppilantie, vid vilken det finns en parkeringsplats. Sträckan från Kolari är cirka 20 km.
 • Till Venejärvi startpunkt kör man längs Pellontie (riksväg nr 21) mot Pello i cirka 16 km. Ta av till vänster in på Venejärventie och följ "Teuravuoman Telatie" -skyltningen till Venejärvis parkeringsplats. Sträckan från Kolari är cirka 40 km.
 • Körinstruktion till Yllästunturis naturum Kellokas.

Från Äkäslompolohållet

 • Om man kommer från Äkäslompolo kör man mot Teurajärvi startpunkt längs landskapsvägen fram till Ylläsjärvi, där man tar till höger mot Kolari (regionväg 939). Efter cirka 17 km kommer man till Kurtakkokorsningen, varifrån man tar till höger mot Kolari. Fortsätt cirka 10 km och ta av till vänster in på Teurajärventie och följ skyltningen "Teurajärven Telatie". Kör Teurajärventie rakt framåt i 3,7 km, varefter det finns en skylt till parkeringsplatsen på högra sidan av vägen.
 • Till Kurtakko startpunkt kör man genom att ta till vänster mot Kaukonen vid Kurtakkokorsningen och fortsätta cirka 2 km. Man följer "Teuravuoman Telatie" -skyltningen och tar av till höger på Kauppilantie, vid vilken det finns en parkeringsplats.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Lederna i Teuravuoma - Kivijärvenvuoma börjar från parkeringsplatserna i Teurajärvi, Kurtakko och Venejärvi.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Terrängkarta U414, 1:50 000, Lantmäteriverket 2006. Kartan kan köpas bland annat i Kellokas och hos Lantmäteriverket.
 • Friluftskartan Ylläksen kesäreittikartta, 1:55 000, Ylläksen Matkailuyhdistys ry 2007. Kartan finns att köpa bland annat i Kellokas.
 • Snöskoterkarta Kolari - Ylläs, 1:250 000, Ylläksen Matkailuyhdistys ry 2007. Kartan finns att köpa bland annat i Kellokas.
 • Nordkalotten, Bilistens vägkarta, 1:800 000, Genimap 2005. Kartan finns att köpa bland annat i Kellokas och från Karttakeskus.
 • GT vägkarta Norra Finland, 2013, 1:400 000. Kartan kan köpas bland annat från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Teuravuoma-Kivijärvenvuomas karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Teurajärventie, Teurajärvi
 • Kauppilantie, Kurtakko
 • Venejärventie, Venejärvi

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.