Raesärkkä naturskyddsområde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Tre barn och en vuxen står i snön och tittar närmare på skägglav. Bredvid står en person på snöskor och tittar på gruppen.

Östra Finland, Norra Karelen, Nurmes 
Areal 7 km², inrättat 2021, Natura 2000 -område (1998)

Raesärkkä naturskyddsområde är ett trevligt mål för dagsutflykter i ett vackert, kuperat åslandskap. Friluftsleden genom parken följer en gammal körstig och en tidigare cykelled. Rastplatserna ligger intill stigen, inte långt från varandra. Området lämpar sig bra för barnfamiljers utflykter.

Raesärkät är ett litet område som består av 5,9 km² naturskyddsområde och 1,2 km² rekreationsskog. I det naturskyddsområdet får endast restaurerings- och naturvårdsåtgärder utföras, medan man i rekreationsskogen kan idka skogsbruk bara friluftslivets behov tas i beaktande. I Raesärkät har det gjorts endast småskaliga hyggen.

Naturskyddsområdets namn kommer från den smala åsformationen som går genom området från nordväst till sydost. I Raesärkäts landskap ingår förutom åsar också fridfulla myrar, klara sjöar, åkrökar och gamla skogar med sina mångahanda invånare. Redan i årtionden har folk kommit till området för att beundra de vackra vyerna, och området är ett populärt närrekreationsområde.

Området sköts av Suomen Erävaelluskilta ry.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/raesarkat