Kartor över och kommunikationer i Raesärkkä

Raesärkkä naturskyddsområde ligger på västra sidan av stamväg nr 75 (Siilinjärvi - Nurmes).

Kommunikationer

Till Raesärkkä naturskyddsområde är det 25 km från Nurmes och 107 km från Kuopio.

Med bil

  • Från Nurmes kör man längs Siilinjärvi - Nurmesvägen (nr 75) från riksväg 6 korsning 17 km mot Kuopio, varefter man viker av till höger till Raesärkät enligt vägskylten. Genast efter korsningen tar man på nytt av till höger till en skogsbilväg. Sedan kör man 500 m och viker av till vänster enligt vägskylten till Raesärkäts parkeringsplats, som ligger på ca 1 km avstånd.
  • Den gamla vägbottnen som för in till själva området från parkeringsplatsen är avspärrad med en vägbom.
  • Vägarna till parkeringsplatsen plogas inte på vintern.

Med allmänna kommunikationer

  • Det går inte att komma till området med allmänna kommunikationer.

Lämpliga startpunkter

  • Den markerade leden startar från Raesärkäts parkeringsplats.

Kartor

Övriga kartor

  • Terrängkarta P524, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkartblad nummer 4321 01+04 och 07, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Raessärkkäs karta i Utflyktskarta.fi.