Reposuo myrskyddsområde

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.
Ett somrigt myrlandskap. Skog i bakgrunden.

Östra Finland, Norra Karelen
Lieksa
Areal 9 km²

Reposuo, som är beläget nära Pankakoski tätort, är tack vare fågelfaunan ett värdefullt naturobjekt som hör till myrskydds-programmet. Där kan man lätt följa med fåglarnas häckningsbestyr eller flyttfåglarnas besök. Mångfalden i Norra Karelens myrnatur syns tydligt i Reposuo.

På Reposuo-området varierar landskapet överraskande från öppna mossar till åsryggar och sjöns strandvyer. Under en dagsutflykt kan man rikta sitt intresse mot såväl olika fågelarter som myrnaturens variation eller t.ex. bärplockning. På myrarna gläds man på försommaren av roslingarnas skönhet och på senhösten av tranbärens röda färg. Det går utmärkt utan störningar att iaktta naturen från Ulkkajokis naturtorn och utsiktsavsats samt från Ketunlenkki friluftsled.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/reposuo

Kundtjänst

Kolis naturum Ukko
Tfn 0206 39 5654
ukko(at)metsa.fi

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Reposuos karta i Utflyktskarta.fi.