Aktiviteter i Reposuo-Kalliolahdensuo

Vandra längs markerade leder

Ketunlenkki friluftsled, 12 km, rundar Reposuo genom huvudsakligen lättframkomlig men varierande terräng. Leden för vandrararen på ett intresseväckande sätt via den öppna mossens kanter över små åsar och förbi sjön.

Skåda fåglar

Under fågelsträcket går det livligt till på mossarna. Våren och hösten är de bästa tiderna för fågelutflykter till naturtornet vid mossens kant eller till utsiktsavsatsen, vilka båda är tillgängliga. Med kikare kan man se fiskgjusen jaga ovanför sjön Pankajärvi.

 Mannen fotograferar myrlandskapet med en kamera.

Under fåglarnas häckningstid 15.4 - 10.7 bör man undvika att vistas på området med tillträdesförbud (innanför Ketunlenkki). Man kan iaktta fåglarna från naturtornet och den markerade leden utan att störa dem. Efter att naturtornet tagits i bruk har Reposuo flera år varit med i Tornens kamp, som ordnas av BirdLife Finland (birdlife.fi, på finska) och där det tävlas om antalet fågelobservationer under tävlingens gång.

Göra skidturer i terrängen och åka skidor i preparerade spår

  • Det är tillåtet att åka skidor på Reposuo, men det körs inte upp några skidspår på området.
  • Bredvid Reposuo finns det ett 3,5 km långt elljusspår i en riktning. Spåret underhålls av Lieksa stad. Det jämna spåret lämpar sig för såväl traditionell som fri skidstil. Skidspåret börjar bredvid Rantapolku i Pankakoski, alldeles i närheten av Stora Enso Pankakoski Oy. Efter ca 1,5 km från startpunkten går skidspåret 2 km längs kanten av Reposuo till spårets vändpunkt.

Fiska

För att skydda fågelfaunan bör man undvika att fiska i Olpperinlampi. T.ex. fiskgjusen häckar i närheten av tjärnen. Forststyrelsen planerar i samarbete med Lieksa fiskelag, som ansvarar för förvaltningen av Olpperinlampi, att förbjuda fiske i Olpperinlampi.

Deltaga i guidning av grupp i terrängen

Lokala företagare guidar i terrängen. Tilläggsinformation får man från Kolis naturum Ukko och Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på Reposuo, ifall där inte finns tillträdesförbud. Undvik att under häckningstiden 15.4 - 10.7 vistas på området med tillträdesförbud. Området är beläget innanför den markerade rundslingan (Ketunlenkki).

Under goda bärår är Reposuo ett paradis för tranbärsplockare. Hinken fylls lättast på de öppna mossarna. Tranbären mognar sent och bären hamnar ofta under snön. De tranbär som blir oplockade är som sötast på våren, eftersom bärets surhet minskar under vintern.