Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Man kan gå ut på Reposuos rundslinga från parkeringsplatserna vid Ulkkajoki, Kiviniemi eller Anttonen.

Rundslinga

  • En spång i den somriga naturen. Runt spången växer tallar.Ketunlenkki, 12 km, rundar hela Reposuo. Ruttmarkeringen är en orange cirkel. Leden går huvudsakligen genom lättframkomlig men varierande terräng. Ungefär 5 km av leden är spångbelagd. En del av leden går längs väg.Det rekommenderas att man går leden motsols. Från naturtornet i närheten (200 m) av Ulkkajokis parkeringsplats går leden via en tallmyrudde på den öppna mossen till Kaiskunniemi eldplats. På den öppna mossen är det värt att stanna och beundra utsikten över vattnet till höger och den vida utsikten över tjärnområdet till vänster. Vid Kaiskunniemi övergår terrängen från vacker tallmoås till en fuktig sänka med plantbestånd. Från Kaiskunniemi kurvar leden till strandmyren som gränsar till sjön Pankajärvi. Den fortsätter mellan Pankajärvis vackra strand och den öppna mossen mot Salvoniemi, vars eldplats finns mitt i en f.d. ekonomiskog. Från Salvoniemi fortsätter leden till Kiviniemi. Från Kiviniemi går leden längs vägen till en korsning, där man vänder till körstigen som följer myrens kant. Efter en kilometer övergår körstigen till en vanlig stig, som följer myrens kant till åsområdet söder om Olpperinlampi. Olpperi eldplats finns uppe på åsen. Från eldplatsen har man en fin utsikt över den öppna mossen och bakom den glittrar sjön Pankajärvi. Från eldplatsen går stigen längs myren tillbaka till Ulkkajoki parkeringsplats. Det tar ca 3 - 7 timmar att gå hela stigen beroende på hastighet och krafter.

  • Service: Vid Kaiskunniemi, Salvoniemi och Olpperi eldplatser finns det också vedlider och torrtoaletter. Till Ulkkajoki naturtorn och observationsavsats kan man komma med barnvagn och rullstol.
  • Sevärt: Ulkkajoki fågeltorn och observationsavsats.