Instruktioner och regler för Reposuo-Kalliolahdensuo

Instruktioner för att vistas och färdas på Reposuo-Kalliolahdensuo

På Reposuo-Kalliolahdensuo naturskyddsområdet är det

tillåtet

 • att röra sig till fots och på skidor med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud
  • Undvik att under häckningstiden 15.4 - 10.7 röra dig på området med tillträdesförbud, som är beläget innanför den markerade rundslingan (Ketunlenkki).
 • att slå läger enligt allemansrätten (miljo.fi), vi rekommenderar dock att du slår läger i närheten av eldplatserna.
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka.

En myr där det växer små björkar och tallar.

begränsat

 • att under häckningstiden 15.4 - 10.7 vistas inom området med tillträdesförbud, som är beläget innanför den markerade rundslingan (Ketunlenkki)
 • Då man gör upp eld bör man i främsta hand använda underhållna eldplatser. Man bör alltid förfara på detta sätt, då man är på under en halv kilometers avstånd från en underhållen eldplats. I annat fall kan man göra upp eld genom att använda torra grenar, kvistar och små stubbar.
 • att köra snöskoter, som är tillåtet endast längs den markerade snöskoterrutten
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa 
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur 
 • att jaga
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned ellerförstörafriluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Reposuos område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Fågelskådningen får nya dimensioner då man kommer ihåg att ta med en kikare!
 • Det lönar sig att ta med dricksvatten, eftersom det inte finns dricksvatten på Reposuo-Kalliolahdensuo naturskyddsområde.
 • Skydda dig på sommaren med långa byxor och långärmad tröja eller med myggmedel mot bromsar och myggor. På myren är myggorna som mest aggressiva då det är svalare på morgonen och kvällen. Mitt på dagen i solgasset har vandrarna sällskap av bromsarna. De bevingade blodsugarna är honor, som behöver blod som reservnäring för sina ägg.
 • På våren är det bra att ha vattentäta, högskaftade skor p.g.a. översvämningarna. Längs leden i Reposuo finns det spångar på blöta ställen och på myrmarken.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

 • Fågeltiden börjar i april och fortsätter ända till oktober. Livligast är det på fågelskådningsplatserna vid vår- och höstflyttningen.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer