Östra Finland, Norra Karelen
Lieksa
Areal 2,8 km², inrättat år 1987

I Änäkäinen kan man rekreera sig genom att fiska eller t.ex. studera vår krigshistoria för ungefär 60 år sedan talet bland tankhindren på området. Gränsen mellan Finland och Ryssland befinner sig på 8 kilometers avstånd från området. Änäkäinenområdet är ganska litet och lämpar sig för dagsutflykter, men det finns dock skärmskydd på området där man kan övernatta. Man kan göra en långvandring längs Karhunpolku-leden söderut ända till Patvinsuo nationalpark eller norrut till Teljo vid Kuhmos gräns.

Änäkäinens fiskeområde omges av rekreationsskogar. Avverkningar görs mera sällan i dessa skogar och då på ett sätt som tar hänsyn till friluftslivet.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/anakainen