Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Änäkäinen

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Kokskjul, kåta och eldplatser

Ett skärmskydd på höstig stranden.

 • Änäkäinens eldplatser ligger vid
  • Saarijärvi skärmskydd,
  • Saarijärvi kåta,
  • Syväjärvis östra strand,
  • Änäkäinens östra strand och
  • Änäkäinens västra strand.
 • Vid Saarijärvi kåta finns det en rökugn och i närheten av kåtan ett kokskjul.

När det råder varning för terrängbrand får man göra upp öppen eld endast i kåtan, kokskjulet eller i sitt friluftskök. Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Kåta vid sjön på hösten.

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Bredvid Saarijärvi kokskjul finns områdets enda ekopunkt där man kan sortera glas, metall samt bio-, bland- och farligt avfall. I övrigt skall man sköta avfallshanteringen själv. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I närheten av alla eldplaster, skärmskyddet och kåtan finns det torrtoaletter.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Områdets enda tältningsområde finns bredvid Saarijärvi kåta.
 • På området finns det ett skärmskydd vid Karhunpolku -leden i Saarijärvis nordvästra del.

Service för husvagnsägare

 • På Syväjärvis strand finns en parkeringsplats för husvagnar men inga andra tjänster.

Övernattning i omnejden

Hyresstugor

 • Hähnijoki timmerstuga, 6 personer. I utrustningen ingår bl.a. kamin för uppvärmning, gasolbelysning och gasolkylskåp, gasolspis med ugn, innebastu och torrtoalett. Stugan hyrs ut på somrarna. Det är ca 5,5, km från stugan till Änäkäinens informationsställe.
 • Puuruu skogsarbetarförläggningens butiksbyggnad, 6 personer. I utrustningen ingår bl.a. vedeldning, öppen spis och kamin, gasolbelysning och gasolkylskåp, gasolspis med ugn, bastu, brunn och torrtoalett. Stugan lämpar sig endast för sommarbruk. Det är ca 11 km från stugan till Änäkäinens informationsställe.

Förfrågningar om logi- och bastutjänster kan också göras till Erästely Ky (erastely.fi, på finska och engelska). Tilläggsinformation om övrig inkvarteringsservice från Koli Kolis naturum Ukko eller Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska, engelska och tyska).

Uthyrning av utrustning

 • I Änäkäinenområdet är det förbjudet att använda egen båt och motor i hyresbåtar. Man kan hyra båtar av lokala företagare. Det finns inga båtnycklar på platsen, så när man planerar en båtuttur lönar det sig att bekanta sig med instruktionerna för båtuthyrning på förhand. Mer information fås från Koli Kolis naturum Ukko.   
 • Kanoter och kajaker hyrs ut av Erästely Ky (erastely.fi, på finska och engelska).

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.