Instruktioner för att vistas och färdas i Änäkäinen

På Änäkäinen rekrationsområde är det

tillåtet

 • att röra sig och slå läger med stöd av allemansrätten (miljo.fi), men vi Forststyrelsen rekommenderar att du slår läger endast på det område intill Saarijärvi kåta som är reserverat för tältning.
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka med stöd av allemansrätten utom i Saarijärvi. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand harutfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att hålla sällskapsdjur fria
 • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet
 • att använda egen båt och att använda motor i hyresbåtarna.
 • att jaga
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • De krigstida befästningarna i Änäkäinen kan likställas med objekt som upptas i fornminneslagen och det är förbjudet att rubba dem. Du hedrar ju minnet av försvarslinjen från de senaste krigen.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Det lönar sig att ha stadiga skor på sig när man rör sig i Änäkäinenområdet. Terrängen är ställvis svårframkomlig och bergig med branter och stup. På området finns det dessutom taggtråd och krigstida gropar som inte har markerats i terrängen. Man bör vara speciellt försiktig om man rör sig utanför de markerade lederna. Söder om vägen Kivivaarantie ligger Vornasenvaara bergrumsbas, som man dock inte nu får besöka av säkerhetsskäl.
 • Det är bäst att ta med dricksvatten och toalettpapper.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Högsäsong

 • Änäkäinen har flest besökare i juli.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer