Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Änäkäinen

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Änäkäinen rekreationsskog. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom området.