Kartor över och kommunikationer till Änäkäinen

Kommunikationer

Änäkäinenområdet är beläget öster om vägen Joensuu - Lieksa (stamväg 73), ca 36 km norr om Lieksa. Till Nurmes är det ca 57 km.

Med bil

  • Från Lieksa kör man Lieksa - Rastinkylä -vägen (nr 524) ända till Nurmijärvi, där man tar av mot östgränsen till vägen Kivivaarantie (nr 5241). Efter ca 8 km, svänger man åt vänster till Änäkäinens informationsställe, vid vilken det också finns en parkeringsplats.
  • Saarijärvi kåtas parkeringsplats har vinterunderhåll, men det kan förekomma förseningar i plogningen.
  • Vid Syväjärvis strand finns det en parkeringsplats för husvagnar.
  • Förfrågningar om transporttjänster kan göras till Erästely (erastely.fi, på finska och engelska).

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Änäkäinens parkeringsplatser ligger vid informationsstället vid Kivivaarantie, vid den väg som går väster om Änäkäinen och före vägbommen i södra ändan av sjön Saarijärvi. Parkeringsplatsen för husbilar och husvagnar ligger vid östra stranden av Syväjärvi.
  • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

  • Terrängkarta Q533, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Terrängkarta nr 4341 02, 1:20 000. Kartorna kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Änäkäinens karta i Utflyktskarta.fi.