Salpalinjens rader av stentankhinder korsar i Änäkäinen vägen Kivivaarantie, som under fortsättningskriget kallades "Rukajärven tie" och som går till gränsen mellan Finland och Ryssland. I Änäkäinen kan man bekanta sig med befästningar och händelser från vinter- och fortsättningskriget.

Människor i olika åldrar är efter varandra i skyttegrav.På området finns det skyttegravar, förbindelsegravar, maskingevärsnästen, tankhinder, inskärningar i sluttningar, ställningar för pansarvärnskanoner, en stor grottbas och en skolningscentral från fortsättningskriget som kallades "Jukolan motti". Vornasenvaara grottbas är för tillfället stängd av säkerhetsskäl.

På ställningarna från vinterkriget byggdes Salpalinjens förpostställning med sina bergrum. Nära parkeringsplatsen finns därtill en år 2005 rekonstruerad bas som ingår i Salpalinjen, där man kan bekanta sig med en täckt och fodrad skyttegrav med olika nästen. Inget tillträde till övriga skyddsrum och grottor. Den krigshistoriska föreningen Lieksan sotahistorian perinneyhdistys deltog i planeringen av rekonstruktionen och Norra Karelens gränsbevakningssektions gränsjägarkompani svarade för byggverksamheten.

Befästningarna i Änäkäinen kan likställas med objekt som upptas i fornminneslagen och får inte rubbas. Det har rests ett minnesmärke i Änäkäinen till minne av striderna under vinterkriget.

Läs mer