Östra Finland, Norra Karelen, Ilomants
Areal 7,4 km², inrättat 2021

Koitajoki naturskyddsområdet är ett utmärkt utflyktsmål och i det vildmarkslika landskapet kan man njuta av naturens frid. Området har också en intressant historia. Här har tidigare bott skogvaktare med sina familjer samt skogs-arbetare i skogsarbetar- förläggningar. Numera kan vandrarna välja att övernatta i någon av områdets tre ödestugor, som är före detta huggarkojor. I området finns också en kort tillgänglig led till eldplatsen.

Genom området flyter den lugna älven Koitajoki med sina små forsar. Älven kröker och slingrar sig fram och gör kanotturen intressant. Urskogen längsmed älven och i Koivusuo naturreservat erbjuder boplatser för många av skogens krävande invånare.

Den långa älven Koitajoki gör också en avstickare till grannlandet. Av naturskyddsområdets sydöstra del ligger 7,4 km² inom gränszonen och den gemensamma gränsen med Ryssland är 3,4 km lång. Från Koitajoki är det bara en kort bit till EU:s östligaste punkt.

Koitajoki naturskyddsområdet består av Ruosmesuo-Hanhisuo myrskyddsområde och Koivusuo vackra naturreservat samt området mellan dem längsmed den krokiga älven Koitajoki. Koitajoki naturskyddsområde hör tillsammans med bl.a. Patvinsuo och Petkeljärvi nationalparker till Norra Karelens biosfärområde, som inrättades av UNESCO 1992.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Man and the Biosphere Programme, Pohjois-Karjalan biosfäärialue / North Karelia Biosphere Reserve.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/koitajoki