Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Koitajoki området. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom området.

  • Erämantsi (www.eramantsi.fi, på finska)
    • Inkvarterins-, programservice och catering
  • Hattumaan Elämys Oy (www.taistelijantalo.fi, på finska)
    • Inkvarterins-, programservice och catering