Instruktioner för att vistas och färdas i Koitajoki

Koitajokiområdet är uppdelat i två delar: Koivusuo naturreservat och Koitajoki naturskyddsområdet. På bägge områdena gäller egna instruktioner och regler. Eftersom man försöker bevara naturreservatet som ett så fredat forskningsområde som möjligt, är rätten att färdas och idka annan verksamhet mera begränsad i naturreservatet än i det övriga naturskyddsområdet.

I Koivusuo naturreservat är det

tillåtet

 • att färdas endast på markerade leder.
  • Denna begränsning gäller dock inte dem som är stadigvarande bosatta i Ilomants kommun, när de rör sig i området för att plocka svamp eller bär. I övrigt är det förbjudet att vistas i området utan särskilt tillstånd. Man måste också ha gränsbevakningens tillstånd för att få vistas inom gränszonen.
 • Koivusuo naturreservats ordningsstadga i sin helhet (julkaisut.metsa.fi, på finska)

I det övriga Koitajoki naturskyddsområdet är det

tillåtet

begränsat

förbjudet

 • att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
  • När det råder varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand är det tillåtet att göra upp öppen eld endast i ödestugornas kaminer.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur  
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att åka snöskoter
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Ristisuo myrskyddsområdets ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi, på finska)

Ruosmesuo - Hanhisuo myrskyddsområdets ordningsstadga (julkaisut.metsa.fi, på finska)

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande har största delen av Koitajoki område radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

 • Det är trängsel i ödestugorna i synnerhet under jakttiden på hösten.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer