Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Koitajoki

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

I Koitajoki finns många eldplatser. De är belägna vid

 • Koidanvaara skärmskydd, öster om Koivusuo naturreservat,
 • Verkkopudas ödestuga,
 • Asumajoki skärmskydd, där älvarna Koitajoki och Asumajoki flyter samman,
 • Leimuukämppä,
 • Polvikoski, ca 150 m från den parkeringsplats som byggs vid Polvikoski.
 • Kivikkosuo, ca 3 km från den parkeringsplats som byggs vid Polvikoski,
 • Niemipuro ödestuga,
 • Hanhikoski ödestuga,
 • Lakonkangas skärmskydd, mindre än en kilometer från den parkeringsplats som byggs vid Lakonkangas.

När det råder varning för terrängbrand är det tillåtet att göra upp eld endast i ödestugornas kaminer. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid alla skärmskydd, ödestugor och eldplatser finns en torrtoalett och vid Polvikoski eldplats dessutom en inva-torrtoalett.

Övernattning

Tältning

 • I området får man tillfälligt övernatta i tält. Det rekommenderas att man slår läger i närheten av skärmskydden samt vid Kivikkosuo eldplats.

Skärmskydd

I Koitajoki finns tre skärmskydd:

 • i Koidanvaara, öster om Koivusuo naturreservat,
 • på stranden av Asumajoki, där Koitajoki och Asumajoki flyter samman och
 • vid Lakonkangas, mindre än en kilometer från den parkeringsplats som byggs vid Lakonkangas.

Ödestugor

En timmerstuga i skogen, runt stugan finns tallar.

I Koitajoki finns fyra ödestugor:

 • Verkkopudas på Koitajokis östra strand, sydöst om Koivusuo naturreservat,
 • Leimuukämppä (f.d. Asumajoki) invid gränszonen på Asumajokis södra strand, sydöst om Koivusuo naturreservat,
 • Niemipuro på Koitajokis västra strand, där Niemipuro och Koitajoki flyter samman samt
 • Hanhikoski på Koitajokis västra strand, ca 2 km norrut från Lakonkangas.

Det ryms 4 - 6 personer ryms att övernatta på sovbritsarna i ödestugorna, men i Leimuukämppä 8 personer. Kaminuppvärmning. Ödestugorna är avsedda för en övernattning.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Från Polvikoskis parkeringsplats finns en väg (100 m) längsmed vilken man kan ta sig med rullstol till Polvikoskis eldplats, där det också finns en tillgänglig torrtoalett.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.