Norra Österbotten
Uleåborg, Pudasjärvi
Areal 44,8 km², inrättat år 1981

Hirvisuo är ett mycket värdefullt område beträffande fågelfaunan och passar bra som utflyktsmål för fågelintresserade. På Hirvisuo finns det ett fågeltorn med en informationstavla om våtmarksfåglar.

Man kan bekanta sig med den trevliga 1 km långa naturstigen Ötökkäpolku (Insektstigen), genom att till exempel ta en paus under bilfärden. Naturstigen är spångad och den berättar om myrens fascinerande insektvärld.

Hirvisuo är en aapamyr, som är en karakteristisk myrkomplextyp för Österbotten. På området finns även karga högmossar med höljor. Myrarna är huvudsakligen trädlösa. Endast på kanterna av de vidsträckta öppna myrpartierna och kring skogsholmarna finns det tallmyrar.

Hirvisuo vidsträckta myrområden ligger norr om och alldeles intill riksväg 20 mellan Uleåborg och Kuusamo.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hirvisuo

Kundtjänst

Limingovikens naturum

Tfn 0206 39 6059
liminganlahti(at)metsa.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer 0206 39 4020

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hirvisuos karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.