Kundtjänst och vägledning

 • På Hirvisuo parkeringsplats intill Uleåborg - Kuusamo -vägen (riksväg nr 20) finns det en karta över området och informationstavlor.
 • Forststyrelsens närmaste naturum är Limingovikens Naturum
  • Friluftsrådgivning och handledning, försäljning av kartor och naturrelaterade produkter, auditorium för 60 personer, utställningar, café-restaurang och programtjänster.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och kiosker

 • I Uleåborg och Pudasjärvi tätorter finns det livsmedelsaffärer och bensinstationer, där man kan köpa livsmedel.

Dricksvatten

 • Ta dricksvatten med dig till området.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för avfallshanteringen. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att tälta på hela området med stöd av allemansrätten.
 • På Hirvisuo myrskyddsområde finns det inga skärmskydd eller ödestugor.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • På området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste tjänster finns i Uleåborg och Pudasjärvi.