Kundtjänst och vägledning

 • På Hirvisuo parkeringsplats intill Uleåborg - Kuusamo -vägen (riksväg nr 20) finns det en karta över området och informationstavlor.
 • Forststyrelsens närmaste naturum är Limingovikens Naturum
  • Friluftsrådgivning och handledning, försäljning av kartor och naturrelaterade produkter, auditorium för 60 personer, utställningar, café-restaurang och programtjänster.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer och kiosker

 • I Uleåborg och Pudasjärvi tätorter finns det livsmedelsaffärer och bensinstationer, där man kan köpa livsmedel.

Dricksvatten

 • Ta dricksvatten med dig till området.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för avfallshanteringen. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Övernattning

Tältning

 • Det är tillåtet att tälta på hela området med stöd av allemansrätten.
 • På Hirvisuo myrskyddsområde finns det inga skärmskydd eller ödestugor.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • På området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste tjänster finns i Uleåborg och Pudasjärvi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.