Kajanaland, Kuhmo
Areal 0,2 km², inrättad som naturvårdsskog 1959, utvidgad 1970

Jauhovaara rekreationsskog ligger i sydvästra delen av Kuhmo. Jauhovaara, som är en känd utsiktsplats, har en höjd på 253,2 meter över havet. I synnerhet höjdens norra sluttning är ställvis brant. Det här grandominerade området skiljer sig tydligt från sin omgivning, som karakteriseras av karga tallskogar och myrar. Den skogklädda höjden har haft fast bosättning sedan 1800-talet, men nuförtiden är den tidigare skogvaktarbostaden Forststyrelsens hyresstuga. En kuriositet för området är de utländska barrskogarna, som planterades där i provsyfte på 1930 - 40-talen.

Den vandringsled som slingrar på Jauhovaara byggdes redan år 1977, och den har blivit en av de bäst kända, korta vandringslederna i Kuhmo. Det längre alternativet av leden är också en av de äldsta naturstigarna i Kuhmo. Vid naturstigen finns det 17 små skyltar, som berättar om de planterade trädslagen och andra särdrag i områdets natur.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/jauhovaara

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Jauhovaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.