Jauhovaara

Från fjället öppnar sig ett snöig skogs- och sjölandskap. I förgrunden finns det snöiga talltoppar.
17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Kajanaland, Kuhmo
Areal 0,2 km², inrättad som naturvårdsskog 1959, utvidgad 1970

Jauhovaara rekreationsskog ligger i sydvästra delen av Kuhmo. Jauhovaara, som är en känd utsiktsplats, har en höjd på 253,2 meter över havet. I synnerhet höjdens norra sluttning är ställvis brant. Det här grandominerade området skiljer sig tydligt från sin omgivning, som karakteriseras av karga tallskogar och myrar. Den skogklädda höjden har haft fast bosättning sedan 1800-talet, men nuförtiden är den tidigare skogvaktarbostaden Forststyrelsens hyresstuga. En kuriositet för området är de utländska barrskogarna, som planterades där i provsyfte på 1930 - 40-talen.

Den vandringsled som slingrar på Jauhovaara byggdes redan år 1977, och den har blivit en av de bäst kända, korta vandringslederna i Kuhmo. Det längre alternativet av leden är också en av de äldsta naturstigarna i Kuhmo. Vid naturstigen finns det 17 små skyltar, som berättar om de planterade trädslagen och andra särdrag i områdets natur.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/jauhovaara