Kundtjänst och vägledning

 • Vid Kuhmos naturum Petola i Kuhmo ges information och presenteras Jauhovaara och andra rekreations- och naturskyddsområden i Kajanaland. Vid Jauhovaaras parkeringsplats finns det en finskspråkig skylt med information om och karta över området samt regler för området.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Jauhovaara

 • Följande företag eller andra samarbetspartners (på engelska) erbjuder tjänster i naturskyddsområdet.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom naturskyddsområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplats

 • Jauholampi skärmskydd ligger vid den längre stigen.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för terrängbrand utfärdats. Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Det är på vars och ens eget ansvar att använda naturvatten som dricksvatten.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Det är bäst att ta dricksvatten med sig på utflykten.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett i närheten av eldplatsen och skärmskyddet.

Övernattning

Skärmskydd

 • Man kan övernatta i skärmskyddet på Jauholampis strand eller i eget tält i närheten av skärmskyddet.

Hyresstuga

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden