Östra Finland, Norra Savolax, Kuopio 
Areal 306 ha, inrättat 1993

Pisaområdet har allt sedan 1800-talet varit berömt för sina landskap som breder ut sig kring Pisanmäki. Man kan beundra de ståtliga insjö- och bergslandskapen från utsiktstornet på Pisas kröns högsta punkt. På det skogbevuxna bergets topp kan man också bekanta sig med Teusinafredens över 400 år gamla gränsmarkeringar som ristats i berget. Området är väl lämpat som mål för dagsutflykter.

Pisa är ett nationellt värdefullt landskapsområde, där man strävar till att bevara de gamla skogarna. Området inkluderar också ett fredat 1,5 ha stort område som ägs av Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry. Naturskyddsområdet är också en del av strandskyddsprogrammet.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pisa