Pisa naturskyddsområde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Fågel på en snöig gren.

Östra Finland, Norra Savolax
Kuopio (kuopio, på finska)
Areal 306 ha, inrättat 1993

Pisaområdet har allt sedan 1800-talet varit berömt för sina landskap som breder ut sig kring Pisanmäki. Man kan beundra de ståtliga insjö- och bergslandskapen från utsiktstornet på Pisas kröns högsta punkt. På det skogbevuxna bergets topp kan man också bekanta sig med Teusinafredens över 400 år gamla gränsmarkeringar som ristats i berget. Området är väl lämpat som mål för dagsutflykter.

Pisa är ett nationellt värdefullt landskapsområde, där man strävar till att bevara de gamla skogarna. Området inkluderar också ett fredat 1,5 ha stort område som ägs av Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry. Naturskyddsområdet är också en del av strandskyddsprogrammet.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Insjöfinland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pisa

Kundtjänst

Kolis naturum Ukko
Tfn 0206 39 5654
ukko(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pisas karta i Utflyktskarta.fi.