Kundtjänst och vägledning

 • På Lastukoskis och Salmenpeltos parkeringsplatser samt vid utsiktstornets fot finns det informationstavlor.
 • Man får tilläggsinformation om Pisaområdet från Kolis naturum Ukko.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Ett barn och en vuxen sitter på en träbänk med matsäcken och vandringsutrustningen spridda omkring sig. I bakgrunden finns skog.Det finns inga eldplatser på naturskyddsområdet. Bredvid utsiktstornet finns det ett bord med bänkar.
 • De närmaste butikerna och bankerna är belägna i Nilsiäs centrum, dit det är ca 13 km från Lastukoskis parkeringsplats.

Dricksvatten

 • Det finns inte dricksvatten på området.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter i samband med parkeringsplatserna (sköts av Kuopio stad).

Övernattning

 • Det är inte tillåtet att övernatta på Pisa naturskyddsområde.

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste butikerna, bankerna, bensinstationerna och den närmaste övriga servicen är belägna i Nilsiäs centrum, dit det är 13 km från Pisa naturskyddsområde.
 • Service i Kuopio (kuopio.fi, på finska)