Pisas utsiktstorn

  • Från Pisas utsiktstorn på det skogklädda bergets högsta punkt breder det vackra savolaxiska landskapet med sina skogar och sjöar ut sig åt alla vädersträck.
  • Vid klart väder kan man vid horisonten t.o.m. se Puijos torn, som ligger på 45 km:s avstånd.
  • Pisa har varit känt i hela landet som turistsevärdhet redan i över hundra år.
  • På Pisas krön finns också Teusinafredens gränssten.

Kämmenkivi (handstenen)

  • Kämmenkivi (handstenen) nära utsiktstornet är ett stort stenblock som balanserar mellan bergsväggarna. Enligt sägnen är det också en plats för ritualer som föregår vuxenlivet, att gå under stenen fodrar både mod och tapperhet.

Pirunkellari

  • Pirunkellari vid norra delen av sluttningens är ett litet bergrum som uppkommit under århundradenas lopp då människor har knackat ur bergkristall till smyckesstenar och prydnadsföremål.
  • Även om man lockas av bergkristallens skönhet måste man respektera naturskyddsområdets okränkbarhet.

Utsikten

  • Man kan stanna för att beundra utsikten längs stigen som börjar på Salmenpeltos parkeringsplats. Utsikten på vänstra sidan av stigen får även den raskaste vandrare att stanna upp.

Den gamla fredade tallen

  • Den gamla fredade tallen är belägen på högra sidan av stigen som böjar vid Latukoskis parkeringsplats.