Pisa naturskyddsområde är beläget öster om stamväg nr 75 (Siilinjärvi - Nurmes). Från Kuopio är det 62 km till Pisa och från Nurmes 70 km.

Kommunikationer

Naturskyddsområdet kan endast nås längs stigar. Från Lastukoskis parkeringsplats är det 3 km till Pisa och Från Salmenpeltos parkeringsplats är det 2 km till Pisa.

Med bil

  • Det finns skyltning till Pisa vid Siilinjärvi - Nurmes -vägen (nr 75) vid Lastukoskis parkeringsplats samt vid Lastukoski - Venäänaho -vägen (nr 5701).
  • Från Nilsiä är det 13 km till Lastukoskis parkeringsplats och ca 19 km till Salmenpeltos parkeringsplats.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Områdets parkeringsplatser finns invid Lastukoski (sköts av Kuopio stad) och i Salmenpelto (sköts av Kuopio stad).
  • Lederna till Pisas krön börjar på parkeringsplatserna.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • Terrängkarta P523, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.
  • Terrängkarta nr 3334 07, 1:20 000. Kartan kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pisas karta i Utflyktskarta.fi.