Siikavaara naturskyddsområde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Myr täckt av snö, bäck under snön. I bakgrunden snöiga granskogar.

Norra Österbotten och Kajanaland
Puolanka 
Areal 28,5 km², inrättat år 1991


Siikavaaraområdets vackra skogshöjder erbjuder fantastiska möjligheter för rekreation och vandring. Området är en del av Kajanalands västra höjdsträckning och består av flera höjdtoppar. En del av området ligger över 300 meter över havsytan. Ränninvaaras krön ligger på 384 meters höjd och är en av de nästhögsta platserna i Kajanaland.

Ett vy över en skog sett från toppen av en ås. Tät dimma ligger över de lägre områdena.

Den riksomfattande UKK-leden går genom området och följer de vackra ås- och höjdmarkerna. Man kan vandra längs Siikavaara svampstig som går genom området i korta etapper eller göra en vandring längs hela den 22 km långa leden.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster, Österbotten–Kajanaland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/siikavaara

Puolanka kommun (puolanka.fi, på finska)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Siikavaaras karta i Utflyktskarta.fi.