Siikavaara naturskyddsområde

Siikavaara. Bild: Riitta Nykänen.

Norra Österbotten och Kajanaland
Puolanka 
Areal 28,5 km², inrättat år 1991


Siikavaaraområdets vackra skogshöjder erbjuder fantastiska möjligheter för rekreation och vandring. Området är en del av Kajanalands västra höjdsträckning och består av flera höjdtoppar. En del av området ligger över 300 meter över havsytan. Ränninvaaras krön ligger på 384 meters höjd och är en av de nästhögsta platserna i Kajanaland.

Den riksomfattande UKK-leden går genom området och följer de vackra ås- och höjdmarkerna. Man kan vandra längs Siikavaara svampstig som går genom området i korta etapper eller göra en vandring längs hela den 22 km långa leden.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/siikavaara

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Forststyrelsens riksomfattande kundtjänstnummer, tfn 0206 39 4020.

Puolanka kommun (puolanka.fi, på finska)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Siikavaaras karta i Utflyktskarta.fi.