Siikavaara naturskyddsområde

Mellan två trädbeklädda åsar finns ett myrområde.

Norra Österbotten och Kajanaland
Puolanka 
Areal 28,5 km², inrättat år 1991


Siikavaaraområdets vackra skogshöjder erbjuder fantastiska möjligheter för rekreation och vandring. Området är en del av Kajanalands västra höjdsträckning och består av flera höjdtoppar. En del av området ligger över 300 meter över havsytan. Ränninvaaras krön ligger på 384 meters höjd och är en av de nästhögsta platserna i Kajanaland.

Ett vy över en skog sett från toppen av en ås. Tät dimma ligger över de lägre områdena.

Den riksomfattande UKK-leden går genom området och följer de vackra ås- och höjdmarkerna. Man kan vandra längs Siikavaara svampstig som går genom området i korta etapper eller göra en vandring längs hela den 22 km långa leden.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/siikavaara

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380 and 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

Puolanka kommun (puolanka.fi, på finska)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Siikavaaras karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.