Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Man kan komma både till UKK-leden och Siikavaaras svampstig från parkeringsplatserna vid Siikajärvi, Siikavaara och Nuottivaara.
 • Startpunkten för Kometto rundslinga finns vid Siikajärvi parkeringsplats.

Naturstig

 • Siikavaara svampstig, 14 km i området, man kan vandra längs en del av den eller vandra hela sträckan som är 22 km. Leden är markerad med blå färg.
  • Service: skärmskydden i Poussuoja, Lakilampi, Myllypuro, Aapronlampi och Pöksänkorpi. I samband med alla skärmskydd finns även eldplats och torrtoalett.
  • Leden är lättframkomlig men höjdskillnaderna är rätt stora.
  • Sevärdhet: Kometto bergsbrant.

Rundslinga

 • Kometto rundslinga, 7,5 km, är som rundslinga ett lämpligt mål för en dagsutflykt. Leden är markerad med röd färg. Det finns rätt stora motlut längs leden men annars är den inte särskilt krävande.
 • Sevärdhet: Kometto bergsvägg.

Övriga leder

 • UKK-leden går på en sträcka av 18 km genom området. Leden är en del av den 60 km långa UKK-leden och den etapp som går genom Puolanka kallas "Tonkohuikonen". UKK-leden är markerad med blå färg.
  • Man kan gå ut på leden från parkeringsplatserna och informationsställena vid Siikajärvi, Siikavaara och Nuottivaara. Leden fortsätter såväl norrut som söderut. Mera information om leden finns i områdesbeskrivningen av
  • Hepoköngäs.
  • Service: längs leden: skärmskydden vid Poussuoja, Lakilampi, Myllypuro, Aapronlampi och Pöksänkorpi. Vid alla dessa skärmskydd finns även eldplats och torrtoalett.