Instruktioner och regler för Siikavaara

Instruktioner för att vistas och färdas i Siikavaara

Siikavaara naturskyddsområdets förhållningsregler (pdf 200 kt, julkaisut.metsa.fi, på finska).

I Siikavaara-området är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och kanot
  • Den karga terrängen utsätts lätt för slitage - håll dig till de markerade lederna där de fuktiga partierna är försedda med spångar.
 • att plocka bär och svamp
 • att slå läger
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilket är tillåtet endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • att fiska på annat sätt än att meta och pilka
  • Läs mer om fiskeföreskrifter.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.
 • att jaga
  • Läs mer om Siikavaara jaktområde för småvilt.
  • Lokala invånare har s.k. fri jakträtt.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada marken eller berggrunden.
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Man klarar sig på området med vanliga friluftskläder så länge man klär sig enligt vädret. Då det regnar kan det vara bra att ha gummistövlar på fötterna. Blöta partier är försedda med spångar.
 • Såsom det är brukligt i Kajanaland, finns det så pass mycket mygg mellan mitten av juni och augusti att det kan vara all orsak att rusta sig mot dem.
 • Friluftsliv och miljön
 • Friluftslivets ABC
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.

Högsäsong

 • Om årstider: Vintersäsongen, då det är omöjligt att vandra till fots, räcker ungefär från början av november till mitten av maj. Snötäcket är som tjockast i mars-april. Lederna är för det mesta i ett sådant skick mellan juni och september att man kan gå längs dem i vandringsskor.
 • Höstfärgerna är som intensivast i mitten av september. Tidpunkten och färgprakten varierar från år till år.
 • Det är ingen trängsel på stigarna, utan Siikavaara är ett fridfullt område.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer