Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Siikavaara naturskyddsområde

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

 • Vid skärmskydden i Poussuoja, Lakilampi, Myllypuro, Aapronlampi och Pöksänkorpi finns även eldplatser.
 • På naturskyddsområdet är det tillåtet att göra upp eld endast på eldplatserna.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna.
 • På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera hur man gör upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Det kan vara bra att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Läs vandrarens vattentips i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga sopkärl inne på området och man bör därför ta hand om sitt avfall själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoalett vid skärmskydden.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Poussuoja skärmskydd vid UKK-leden.
 • Lakilampi skärmskydd på norra stranden av tjärnen Lakilampi.
 • Myllypuro skärmskydd vid UKK-leden nära Siikavaara parkeringsplats.
 • Aapronlampi skärmskydd på södra stranden av tjärnen Aapronlampi vid UKK-leden.
 • Pöksänkorpi skärmskydd vid UKK-leden.

Det är tillåtet att tälta på hela området.

Övernattning i omnejden

 • I Suolijärvi  finns det gott om logimöjligheter, bl.a. stugor och att bo på lantgård.
 • I Paljakka turistcentrum finns bl.a. två hotell samt stuginkvartering.

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • På området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

 • Den närmaste butiken är Joukokylä bybutik. Dit är 19 km från Siikajärvi parkeringsplats.
 • I Paljakka turistcenter finns två hotell och en fjällstuga där man kan äta.
 • Närmaste bank, post, hälsovårdscentral, butik, apotek och allmänna telefon finns i Puolanka centrum (puolanka.fi, på finska), på 51 km avstånd.
 • Närmaste taxi samt logi och turisttjänster finns i Suolijärvi.
 • Bränsle säljs vid Joukokylä bybutik 19 kilometer från Siikajärvi parkeringsplats.
 • Paljakka turistcentrum har ett stort serviceutbud.

Sevärdheter i omnejden

 • Pirunkirkko (djävulskyrkan) finns nära Paljakka turistcentrum. Pirunkirkko naturskyddsområde ligger på den sydvästra sidan av Paljakka naturreservat. Pirunkirkko är en klippig ravin med delvis branta väggar. På botten av den strömmar Louhenjoki.
 • Hepoköngäs 15 km öster om Puolanka. Landets högsta fors i naturligt tillstånd (24 m hög), är även tillgänglig för rörelsehindrade.
 • Kempasvaara. En utsikt som sträcker sig över fem kommuners område öppnar sig från Kempasvaara. Man kan beundra utsikten från utsiktstornet på höjdens krön. Kempasvaara är ett värdefullt landskapsområde som representerar det för Kajanaland typiska boendet på höglänta platser. Kempasvaara ligger längs väg nr 895 från Joukokylä till Suomussalmi nära Joukokylä.
 • Övriga sevärdheter i Puolango (puolanka.fi, på finska).