Södra Finland, Birkaland, Ylöjärvi
Areal 16 km²

Riuttaskorpi rekreationsskogsområde hör till de fridfulla skogsområdena av Suomenselkä vattendelarområde. Det finns många legender om området, vilket har inspirerad bl.a. J.L. Runeberg att skriva i Fänrik Ståhls sägner en historia om Främlingens syn. Riuttaskorpi lämpar sig väl för halvdags- eller endagsutflykter. Utflykten kan fortsättas i de nära belägna Seitseminen och Helvetinjärvi nationalparker.

OBS! Stigarna och märkningen av stigarna är dåliga i Riuttaskorpi. Iaktta försiktighet samt utrusta er med karta och kompass ifall ni ändå vill vandra inom området.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/riuttaskorpi

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Riuttaskorpis karta i Utflyktskarta.fi.