Kommunikationer

Riuttaskorpi rekreationsskog är belägen på norra sidan av Kuru - Parkano -väg (nr 332). Till Tammerfors är det 70 km, till Parkano 30 km och till Kuru 15 km.

Med bil

  • Till områdets södra del finns det skyltning från Kuru - Parkano -vägen (nr 332) och till områdets norra del från Kallionkylä - Itä-Aure -väg (nr 3351).
  • Genom området går det Torttilantie vägen, som börjar från Kuru - Parkano -väg och förenar sig med Kallionkylä - Itä-Aure -väg (nr 3351).
  • Körinstruktion till Seitseminen naturum.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Parkeringsplatser ligger i Sotamiehenaho (södra delen, informationstavla), i Myllykangas (norra delen, informationstavla) och vid Kalliojärvi träsk (norra delen).
  • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • Helvetinjärvi Seitseminen, vattentålig utflyktskarta 1:20 000. Karttakeskus 2020. Innehåller Riuttaskorpis karta. Kartor kan köpas bl.a. från naturum, bokhandlar och Karttakeskus.
  • Terrängkarta N411, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Grundkartblad nr 2213 04, 2213 05, 2213 07 och 2213 08, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 1:250 000. 2015. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Seitseminen Helvetinjärvi Pirkan taival, vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Seitseminens naturum.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Riuttaskorpis karta i Utflyktskarta.fi.