Friluftsleder och stigar

OBS! Vi utvecklar rutten i Riuttaskorpi. Stigarna och märkningen av de gamla rundslingor (Haukijärvi runda och Kuttulampi runda) är  i dåliga form. Iaktta försiktighet samt utrusta er med karta och kompass ifall ni ändå vill vandra inom området.

På rekreationsskogens område kan en orienteringskunnig, med karta och kompass utrustad vandrare röra sig med stöd av allemansrätten (ymparisto.fi).

Övriga leder

  • Pirkan Taival -friluftsled, 300 km, går via Riuttaskorpi södra del och förenar området med Helvetinjärvi och Seitseminen nationalparker.

Övriga friluftstips

  • Utlyktsmål med barnvagn eller med rullstol: Till Haukijärvi kokskjul och tältningsområde, till Suutarilankoski samt till Pitkäkoski är det vägförbindelse. Vägarna till Haukijärvi och Suutarinkoski är avstängda med bommar, nycklarna fås från Seitseminen naturum.