Friluftsleder och stigar

OBS! Vi utvecklar rutten i Riuttaskorpi. Stigarna och märkningen av de gamla rundslingor (Haukijärvi runda och Kuttulampi runda) är  i dåliga form. Iaktta försiktighet samt utrusta er med karta och kompass ifall ni ändå vill vandra inom området.

På rekreationsskogens område kan en orienteringskunnig, med karta och kompass utrustad vandrare röra sig med stöd av allemansrätten.

En person dricker ur en vattenflaska. En timmerbyggnad i bakgrunden.

 

Övriga leder

  • Pirkan Taival -friluftsled, 300 km, går via Riuttaskorpi södra del och förenar området med Helvetinjärvi och Seitseminen nationalparker.