Instruktioner för att vistas och färdas i Riuttaskorpi

På Riuttaskorpis rekreationskog är det

 • tillåtet
  • att färdas och slå läger enligt allemansrätten (miljo.fi), vi rekommenderar dock att man slår läger på områden som reserverats för tältning.
  • att plocka bär och svamp.
 • begränsat
  • att göra upp eld, vilket är tillåtet enbart på anvisade platser.
  • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.
 • förbjudet
  • att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
   • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.
  • att hålla sällskapsdjur fria.
  • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet.
  • att skräpa och förstöra konstruktioner

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Riuttaskorpis rekreationskogs område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).