Öjens gammelskog

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.
destination-hero-default-alt

Öjens gammelskog är ett för Västra Finland exeptionellt stort gammelskogsområde. Största delen av skogen består av gammal grandominerad barrskog, som ställvis är försumpad. På området finns en markerad naturstig med informationstavlor som berättar om områdets natur, läkeväxter och folktro. Öjen finns nära Vasa centrum och lämpar sig bra för dagsutflykter.

Öjen hör till Natura 2000 -nätverket och ingår dessutom i skyddsprogrammet för gamla skogar. Här finner man omväxlande naturtyper, från lundar på stränderna till karga berghällar med tallar, där de äldsta träden är nästan 200 år gamla. Det har förflutit flera årtionden sedan senaste avverkning, vilket medfört en stor artrikedom av tickor.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ojen