Öjens gammelskog

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
destination-hero-default-alt

Öjens gammelskog är ett för Västra Finland exeptionellt stort gammelskogsområde. Största delen av skogen består av gammal grandominerad barrskog, som ställvis är försumpad. På området finns en markerad naturstig med informationstavlor som berättar om områdets natur, läkeväxter och folktro. Öjen finns nära Vasa centrum och lämpar sig bra för dagsutflykter.

Öjen hör till Natura 2000 -nätverket och ingår dessutom i skyddsprogrammet för gamla skogar. Här finner man omväxlande naturtyper, från lundar på stränderna till karga berghällar med tallar, där de äldsta träden är nästan 200 år gamla. Det har förflutit flera årtionden sedan senaste avverkning, vilket medfört en stor artrikedom av tickor.

Området förvaltas av Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/ojen