Kundbetjäning och guidning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldning

  • Vid naturstigens rastplats finns en eldplats.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna då varning för skogsbrand utfärdats. Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

  • Vid naturstigarna finns inga uppsamlingskärl för avfall, utan man tar själv hand om sitt skräp. Detta innebär att var och en själv tar ansvar för sitt eget skräp genom att föra bort från terrängen för sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
  • Läs mera om skräpfritt friluftsliv

Toaletter

  • På området finns en torrtoalett. Kom ihåg att ta med eget wc-papper.

Övernattning

Övernattning i omnejden

  • I Vasa (visitvaasa.fi) med omnejd finns flera övernattningsalternativ, från campingområden till hotell.

Service för rörelsehindrade

  • Det finns ingen speciell service för rörelsehindrade på området.