Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Till naturstigen kommer man från den parkeringsplats som finns vid Myrgrundsvägen (nr 6741). Från parkeringsplatsen fortsätter man till fots längs Öjenvägen ca 300 meter tills man ser en liten bro som leder till naturstigen samt informationsskyltar på vänster sida.
  • Till naturstigen kommer man också från områdets vägar längs fyra olika stigar som är markerade i terrängen.

Naturstig

  • Längs Öjens naturstig, 4,5 km, finns elva informationstavlor som hjälper vandraren att bekanta sig med naturen på området, med läkeväxter och med gammal folktro. Vandringsslingan är lätt att gå eftersom terrängen bara är svagt kuperad. Då man vandrar på stigen är det skäl att tänka på att spångarna kan vara hala beroende på vädret. Det tar ca 2,5 - 3 timmar att gå stigen.
    • Service: Vid stigen finns en rastplats med bord, bänkar , eldstad och utedass.