Kundtjänst

Tfn. +358 (0)206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Myllykangas informationstavla i Haukijärvi vid Torttilantie vägen och Sotamiehenahos informationstavla på Pitkäkangas område.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Riuttaskorpi rekreationsskog

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och kokskjul

 • Haukijärvi: kokskjul
 • Haukikalliot: eldplats
 • Suutarilankoski: eldplats
 • Kuttulampi: kokskjul
 • Pitkäkoski: eldplats

Kom ihåg, att det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Bild: Metsähallitus

Dricksvatten

 • Kuttulampi och Haukijärvi kokskjul har egna brunnar. Haukijärvi brunnar: vattnet är drickbart. Kuttulampi brunnar: det rekommenderas att vattnet kokas före användning.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • Läs dricksvattentipsen på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I rekreationsskogen finns det i samband med varje tältningsområde och eldplats samt skärmskydd ett torrtoalett. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

I Riuttaskorpi rekreationsskog finns det tre avgiftsfria tältningsområden. Till deras utrustning hör eldstad med stockring, vedskjul och yxa samt torrtoalett. Tältningsområdena ligger i

 • invid Haukijärvi kokskjul,
 • Suutarilankoski och
 • Kuttulampi.

Om gruppen övernattar i ett tält med kamin, debiteras det för användning av ved.

I Suutarilankoski finns det ett skärmskydd.

Övernattning i omnejden 

Hyrbastu

I Riuttaskorpi rekreationsskog på nordöstra stranden av Haukijärvi träsk kan man reservera en stockbastu. Bastubesökare har en roddbåt till sitt förfogande på sommaren.

Service för rörelsehindrade

I kokskjulet på norra stranden av Haukijärvi och på gårdsplanen är det möjligt att röra sig med rullstol. Vid Haukijärvi finns det ett inva-torrtoalett.

Övrig service i omnejden

 • I Ylöjärvi (www.ylojarvi.fi, på finska), på 15 kilometers avstånd, och i Parkano (www.parkano.fi, på finska), på 30 kilometers avstånd, finns det en tätorts serviceurval.
 • Den närmaste bensinstationen ligger i Kuru.
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Riuttaskorpi

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).