Telkkämäki kulturgård

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
Barrkvistar omgärdar timmerbyggnadens dörr och två kärvar är fastsatta på dörren. En vandrare kikar in genom den  öppna dörren.
Östra Finland, Norra Savolax
Kaavi
Telkkämäki naturskyddsområde


Telkkämäki kulturgård, en unik svedjegård i Kaavi, bildar hjärtat av Telkkämäki naturskyddsområde. Gården sköts enligt gamla traditionella metoder och fortfarande idkas svedjebruk i den savolaxiska sommaren.

Man kan varsebli gamla tiders stämning redan innan man anländer till Telkkämäki hus gårdsplan, eftersom vägen som leder dit kantas av gärdsgård av kavisk typ. Redan innan storskiftet som började 1749 fanns det ett torp med åkrar i Telkkämäki. Officiellt avskiljdes Telkkamäki ägoskifte från Mustolanmäki på 1870-talet, då Mustolanmäki husbondes son Matti Mustonen slog sig ned i torpet.

Den nuvarande huvudbyggnaden härstammar från slutet av 1800-talet. Huset är restaurerat i 1900-talets börjans stil. Förutom huvudbyggnaden finns det även en ladugård, en ria, bodar och en rökbastu. Förutom de vackert grånande byggnaderna hör djuren som betar där till gårdsplanen. Varje sommar strövar det får, kor, höns och hästar av lantras på Telkkämäkis betesmarker.

Tack vare betesgången och slåttret bevaras Telkkamäkis gårdsområde som vackra ängar. Redan efter några få års betesgång kan man på Telkkämäki upptäcka att ängsväxtligheten blir rikligare och mångsidigare.

Kor på bete.

Kommunikationer och kartor

Elektroniska kartor

Service

Evenemang

  • I Telkkämäki ordnas det årliga allmänna evenemang med svedjebruket som tema, så som svedjebränning, sådd av rova och råg samt tröskandet av råg i rian, skördandet av rovorna samt Puskasoitto-konserten.

Naturstigen

  • På området finns det två korta, under 2 km långa naturstigar, som slingrar genom forna och nya svedjeland.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/telkkamaki

Öppettider år 2021

Telkkämäkis guide betjänar från Juni till August 7.6 - 20.8.,  juni & augusti tisdag-lördag kl. 10-17, juli måndag-söndag kl. 10-17.

Guiden har jour vid Telkkämäki hus kl. 10-12. Övriga tider man finner guiden sysselsatt med gårdens uppgifter i husets omedelbara närhet. Guidens tfn. 0400 346 469.

Det är avgiftsfritt att bekanta sig med Telkkämäki kulturgård.

Under sommaren 2021 kommer Telkkämäki kulturgård att följa regionförvaltningsverkets regler och  begränsningar. Vi rekommenderar starkt att du använder masker, särskilt inomhus men även utomhus. Om det behövs kan guiden t.ex. stänga huset om nödvändiga säkerhetsavstånd annars inte kan garanteras. Masker och handdesinfektionsmedel tillhandahålls gratis. De nuvarande regionala rekommendationerna i Norra Savolax uppdateras här (på finska).

Kundtjänst

Tel. 0206 39 5654
ukko(at)metsa.fi

Kolis naturum Ukko

Sommarguiden på Telkkämäki naturskyddsområde, tfn 0400 346 469.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Telkkämäkis karta i Utflyktskarta.fi.

Närliggande mål

Pisa naturskyddsområde