Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Telkkämäki naturskyddsområdet

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Telkkämäki naturskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (www.metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.
  • Viitakko (www.viitakko.fi, på finska)
    • Inkvarterins-, restaurang- och programservice