Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Telkkämäki naturskyddsområdet

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Telkkämäki naturskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturskyddsområdet.