Service i Telkkämäki

 

Kundtjänst och vägledning 

Öppettider 

Du kan bekanta dig med området på egen hand.

Det är avgiftsfritt att bekanta sig med Telkkämäki kulturgård.

Avgiftsbelagd guidning kan beställas direkt från guiden. Det rekommenderas att grupper förhandsanmäler sig. Man kan få guidning även övriga tider än i juli, tilläggsinformation från Kolis naturum Ukko

Tilläggsinformation om service som riktas till skolbarn och daghemsbarn får man från Lärarnas sidor (på finska).

En liten tavla har satts fast i marken med en käpp. Bredvid lutar en risharv mot timmerstugans vägg.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Telkkämäki naturskyddsområde

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

  • Det är förbjudet att göra upp eld på området.
  • De närmaste butikerna, kioskerna, caféerna och restaurangerna ligger i Kaavi (kaavi.fi, på finska) centrum, dit det är ca 8 km från naturskyddsområdet.

Dricksvatten

  • Det finns inget dricksvatten i området.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Komposttoaletten ligger i parkeringsplatsens omedelbara närhet.

Övernattning

  • Det är inte tillåtet att övernatta på området.

Tillgängliga tjänster

  • Det finns ingen tillgängliga tjänster på området och områdets naturstigar lämpar sig inte för rullstolar eller barnvagnar. Däremot kan man med hjälp av en assistent bekanta sig med Telkkämäkis gårdsplan. Gårdsplanens terräng består av naturlig gräsmatta, och det finns inte ramper till alla byggnader. Huvudbyggnaden och ladugården är tillgängliga med rullstol.