Pitkäjärvi skogsarbetarförläggning

En timmerbyggnad i skogen. En stege i trä lutar mot byggnadens vägg.

Västra Finland, Birkaland
Ylöjärvi
Seitseminen nationalpark

Pitkäjärvi stuga i Seitseminen national park är en av de mest imponerande skogsarbetarförläggningar vi har kvar i Finland. Den värdefulla stugan och stallet hör till de nationellt värdefulla kulturmiljöerna i vårt land och de är skyddade genom ett beslut av miljöministeriet år 1994.

Skogsbruket har varit en viktig näring i Seitseminenområdet. De största avverkningarna gjordes på 1920-talet. Då byggdes det flera skogsarbetarförläggningar åt skogsarbetarna.

Man valde en fin plats för stugan, på sandmon vid sjöstranden. Det behövdes rikligt med torkutrymme, för vid skogsavverkningen och transporten av virke i den vintriga skogen blev karlarnas kläder och stövlar - liksom också hästarnas selar - dyblöta av svett och snö. Man började bygga Pitkäjärvi stuga i torrfura år 1939, men i och med vinterkriget avbröts bygget. Stugan blev dock klar år 1940 under mellankrigstiden.

Stugan rymde ungefär 20 man. Efter kriget var arbetsfångar från Karvia reservfängelse inkvarterade vid Pitkäjärvi stuga. Arbetsfångarna avtjänade sina straff vid stugan för svartabörshandel och langning. En husbonde som hade dömts för hembränning hade tagit med sig sin dräng, som högg de två kubikmeter ved som krävdes av husbonden per dag.

Senare inkvarterade stugan främst hästkarlar, dvs. arbetskarlar som hade egen häst med sig och som transporterade timmer från hyggena till uppläggsplatserna. Arbetskarlarna sov i våningssängar i en stor sovsal. Köket var husmoderns rike, och det fanns inte ens en dörr mellan köksavdelningen och karlarnas sovsal utan maten serverades genom en serveringslucka. I andra ändan av stugan fanns den s.k. skarpa ändan, där arbetsledningen höll till.

Verksamheten vid skogsarbetarförläggningarna var som livligaste på 1940- och 1950-talet, då det gjordes stora krigsskadeståndsavverkningar också i Seitseminenområdet. Då skogsarbetet mekaniserades, minskade behovet av skogsarbetare. När vägnätet dessutom förbättrades, underlättades färderna till arbetsplatserna i skogen och skogsarbetarförläggningarna blev småningom obehövliga.

Seitseminenområdet var känt redan innan nationalparken inrättades, och i trakten vistades mycket friluftsfolk. Inrättandet av nationalparken väckte livlig diskussion, och då besöktes området av märkesmän ändå från Helsingfors: i början av 1970-talet inbjöd Tammerfors stad president Urho Kekkonen på en skidutflykt för att bekanta sig med Seitseminen. Kekkonen gjorde en ca 30 km lång skidtur från Jauli stuga via Multiharju till Pitkäjärvi och tillbaka till Jauli. Kekkonen, som var en sann skidentusiast, lär ha sagt när han kom tillbaka till Jauli att han hade glömt skidvallan i Pitkäjärvi - och åkt ut på en ny skidtur.

Öppettider

Stugan är en hyrestuga. Vägen som leder till Pitkäjärvi underhålls inte vintertid. Gårdsplanens eldstad kan endast användas av hyresgästerna.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information om objektet fås från Seitseminens naturum.

Kommunikationer och kartor

Information om hur man kommer till Pitkäjärvi stuga finns på Seitseminen nationalparks webbsidor.

Service

På stugans gårdsplan finns en eldplats. I närheten av stugan finns en parkeringsplats (inget vinterunderhåll).

Pitkäjärvis gårdsplan

Stugan ligger vid stranden av sjön Pitkäjärvi mitt i nationalparken. Stugan byggdes i en gammal ståtlig skog. Forststyrelsens dåvarande generaldirektör N. A. Osara lär under en resa i trakten på 1950-talet ha berömt stugans vackra läge.

På gården ligger också det ursprungliga stallet. Den nuvarande bastun byggdes under åren 1992 - 1993 i stället för den gamla, som var i dåligt skick. Från stugan kommer man till Jauli längs skogsarbetarnas gamla cykelväg, som i dag är en friluftsled i nationalparken.

Stigar

Stigar i nationalparken som startar från Pitkäjärvi.

Tillgängliga tjänster

  • Man kan komma med rullstol till Pitkäjärvi gårdsplan.
  • Med en assistent hjälp kan man också ta sig fram en bit längs skogsarbetarnas gamla cykelväg, som passerar stugan.
  • Närmaste tillgänglig wc finns i Seitseminens naturum, på ca 10 km avstånd från Pitkäjärvi.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/pitkajarviskogsarbetarforlaggning

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270 Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pitkäjärvi skogsarbetarförläggnings karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer