Leder i Seitseminen

Sommarleder

Aarnipolku (Urskogsstig), 1,8 km rundslinga

Fotvandring symbol. Vandring på naturstigar symbol. Vandring på markerade leder symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Vid bar mark, ofta även framkomlig vintertid, vandringstid 1h.

Håll dig till stigen! Multiharju är ett område med tillträdesförbud.

Startpunkt: Multiharju parkeringsplats (Jaulintie 732, Ikaalinen, 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Urskogsstigs ruttbeskrivning

 

Saari-Soljanen, 2,0 km rundslinga

Fotvandring symbol. Vandring på naturstigar symbol. Utsiktsplattform symbol. Eldplats symbol. Kokskjul symbol. Inva-toalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Vid bar mark, vandringstid 1h. Observera begränsningsområden 1.4.–15.7.

Du kan även njuta av utsikten från rullstol eller med barnvagn (0,5 km).

StartpunktSaari-Soljanen kokskjul (Soljostentie, östra delen av parken, 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Saari-Soljanen naturstigs ruttbeskrivning

 

Runokangas naturstig, 2 km rundslinga

Fotvandring symbol. Vandring på naturstigar symbol. Eldplats symbol. Torrtoalett symbol. Besök naturum symbol. Dricker vatten symbol. Parkeringsplats symbol.

Vid bar mark, ofta även framkomlig vintertid, vandringstid 1h.

Utmed stigen förekommer vissa höjdskillnader.

Startpunkt: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Runokangas naturstigs ruttbeskrivning

 

Harjupolku (Åsrundan), 5,2 km rundslinga 

Fotvandring symbol. Eldplats symbol. Torrtoalett symbol. Besök naturum symbol. Dricker vatten symbol. Parkeringsplats symbol.

Vid bar mark, vandringstid 2h.

Utmed stigen förekommer vissa höjdskillnader.

Startpunkt: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Åsrundans ruttbeskrivning 

 

Torpparintaival (Torparens färd), 6,3 km rundslinga

Fotvandring symbol. Eldplats symbol. Tältningsområde symbol. Torrtoalett symbol. Inva-toalett symbol. Besök till kulturgård symbol. Parkeringsplats symbol.

Vid bar mark, vandringstid 2,5h.

Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans.

StartpunktKovero kulturgård (Seitsemisentie 948, Sisättö, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Torparens färds ruttbeskrivning

 

Seitakierros, 18,8 km rundslinga

Fotvandring symbol. Eldplats symbol. Tältningsområde symbol. Torrtoalett symbol. Dricker vatten symbol. Besök naturum symbol. Inva-toalett symbol. Besök till kulturgård symbol. Parkeringsplats symbol.

Vid bar mark, vandringstid 7h.

Kovero gårdsplan är lämplig för barnvagn och rullstol med assistans.

Startpunkt: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Seitakierros rundslingas ruttbeskrivning

 

Virkatie, 25,9 km rundslinga

Fotvandring symbol. Eldplats symbol. Tältningsområde symbol. Skärmskydd symbol. Torrtoalett symbol. Dricker vatten symbol. Besök naturum symbol. Inva-toalett symbol. Besök till kulturgård symbol. Parkeringsplats symbol.

Vid bar mark, vandringstid 10h.

Startpunkt: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Virkatie rundslingas ruttbeskrivning

 

 

Cykelleder

Cykling symbol.

I Seitseminen nationalpark finns det ca 40 km vägar, skogsvägar och stigar som lämpar sig för cykling. Stigarna är synnerligen smala, och om sommaren växer gräset sig ställvis högt.

Läs mera om cykling i Seitseminens nationalpark

 

 

 

Skidleder

Kivinevan lenkki, 6,1 km rundslinga

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Torrtoalett symbol. Naturum symbol. Dricker vatten symbol. Parkeringsplats  symbol.

Traditionell skidstil, vandringstid 1h.

Man måste gå ned för den branta backen vid Kulomäki.

Startpunkt: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Kivinevan lenkki rundslingas ruttbeskrivning

 

Koveron lenkki, 5,2 km rundslinga

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Kokskjul symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Traditionell skidstil, vandringstid 1h.

Startpunkt: Kovero kulturgård (Seitsemisentie 948, Sisättö, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Koveron lenkki rundslingas ruttbeskrivning

 

 

 

Pohjoiskierros, 18,4 km rundslinga

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Torrtoalett symbol. Naturum symbol. Dricker vatten symbol. Parkeringsplats symbol.

Traditionell skidstil,  vandringstid 3h.

StartpunkterSeitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf, julkaisut.metsa.fi) eller Kovero kulturgård (Seitsemisentie 948, Sisättö, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Pohjoiskierros rundslingas ruttbeskrivning

 

 

Eteläkierros, 24,5 km rundslinga

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Kokskjul symbol. Reserverbar kokskjul symbol. Torrtoalett symbol. Parkeringsplats symbol.

Traditionell skidstil, vandringstid 4,5h.

På rutten finns det en farlig utförsbacke före Tuulimäki.

En skidtur med en övernattning, 42,9 km rundslinga (Kulomäki -  Särkilampi bärgård - Kulomäki) 

Skidning på underhållna skidspår symbol. Eldplats symbol. Kokskjul symbol. Reserverbar kokskjul symbol. Tältningomräde symbol. Torrtoalett symbol. Naturum symbol. Dricker vatten symbol. Parkeringsplats symmbol.

Traditionell skidstil, vandringstid 2 dagar.

Startpunkt: Seitseminen naturum, Kulomäki (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, Pdf-fil 1,9 Kb, julkaisut.metsa.fi)

Ruttbeskrivning över en natts skidtur