Seitseminen nationalpark ligger i norra Birkaland, ca 50 km nordväst om Tammerfors.

Till vandringslederna

Till vandringslederna kommer man från parkeringsområdena vid Seitseminens naturum, Kovero, Multiharju och Kirkas-Soljanen. Startpunkter för vandringslederna.

Med bil till Seitseminen

Parkeringsområdet vid Seitseminens naturum (Kulomäki), Seitsemisentie 110, 34530 Länsi-Aure (Ylöjärvi). Ylöjärvi borde ställas in som mål i navigatorn istället för Ikaalinen (Ikalis). Plats för cirka 43 bilar. Vinterunderhåll.

Parkeringsområdet vid Kirkkaanlamminkangas, Seitsemisentie 555, 34530 Ylöjärvi. Plats för cirka 10 bilar. Vinterunderhåll.

Parkeringsområdet vid Kovero, Seitsemisentie 948, 39450 Sisättö (Ikalis). Ikaalinen (Ikalis) borde ställas in som mål i navigatorn istället för Ylöjärvi. Plats för cirka 23 bilar. Vinterunderhåll.

Parkeringsområdet vid Multiharju, Jaulintie 736, 39450 Ikalis. Plats för cirka 12 bilar. Vinterunderhåll.

Parkeringsområdet vid Saari-Soljanen, Soljostentie, 34300 Ylöjärvi. Plats för cirka 3 bilar. Vinterunderhåll.

Parkeringsområdet vid Kirkas-Soljanen, Soljostentie, 34300 Ylöjärvi. Plats för cirka 3 bilar. Vinterunderhåll.

Parkeringsområdet vid Pitkäjärvi, Kivijärventie, 34530 Länsi-Aure (Ylöjärvi). Plats för cirka 5 bilar. Inget vinterunderhåll.

Husbilar har ett eget parkeringsområde vid Saari-Soljanen (Soljostentie, Ylöjärvi). Husbilar kan också parkera på parkeringsområdet vid Kovero (Seitsemisentie 948, Ikalis).

Bussar kan parkera vid Seitseminens naturum (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi). På ett avstånd av en knapp kilometer (Seitsemisentie 181, Ylöjärvi) finns ett bredare vägavsnitt där bussar också kan parkera. Bussar tillåts även på parkeringsområdet vid Kovero. Vid Kirkas-Soljanen finns ett för bussparkering lämpligt brett vägavsnitt nära det bokningsbara kokskjulet (Soljostentie, Ylöjärvi).

Tänk på att fordonstrafik är förbjuden på vägavsnittet som viker av från Soljanen mot Kivijärventie.

Tips: Det är tidvist trångt på parkeringsområdena vid naturumet, Kovero och Soljanen. Mest rusning förekommer på dagarna under veckoslut i juni–augusti. Parkering är tillåten bara på de anvisade parkeringsplatserna. Parkering längs vägrenen är förbjuden. Om ett parkeringsområde är fullt, kör till nästa område. Vid Seitseminen finns det många olika startpunkter för vandringslederna (Pdf 2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Med buss till Seitseminen

På skoldagar trafikerar bussturer (matkahuolto.fi) från Kuru och Parkano till busshållplatsen i Länsi-Aure (cirka 1 km avstånd till Seitseminens naturum).

Med tåg till Parkano

Med tåg (vr.fi) är Parkano (26 km till Seitseminens naturum) det närmaste du kommer Seitseminen nationalpark.