En stor gryta på elden. Museigårdens husmor vaktar grytan.

Koveros kronoskogstorp

Museigårdens dräng slår råg med lie. Gårdens husfar tittar på i bakgrunden.Koveros kronoskogstorp ger en bild av livet i Seitseminens skogsområde i början av 1900-talet. Gården är restaurerad och inredd på 1930-talsvis. Det gamla och delvis ursprungliga byggnadsbeståndet består av torpet, bakstugan samt boskaps- och sädskjulen. På gårdsplanen blomstrar flera gamla krydd-, medicin- och prydnadsväxter: bondtobak, humle, libbsticka och rosor. Lantkor och får betar på ängarna nära torpet och på gårdsplanen sprättar hönor.

Torpet är öppet om somrarna. Gäster är välkomna att bekanta sig med gammaldags livsföring och traditionella arbetsmetoder.

Kovero kronoskogstorp har av Talonpoikaiskulttuurisäätiö ("bondekulturfonden") erhållit ett prisplakat för traditionell byggnation. Det spikades fast på Koveros vägg under 150-års jubileet.

Gamla byggnader

Kovero lägenhet är grundad på 1850-talet. Nuförtiden är gårdsplanens äldsta byggnad bakstugan från 1870-talet. Byggandet av den ståtliga huvudbyggnaden inleddes år 1881. Huvudbyggnadens grova stockar är bilade för hand.

En gammal stockbyggnad. Skog i bakgrunden.

Pitkäjärvi skogsarbetarstuga samt stallet på dess gårdsplan har blivit färdiga på 1930-talet. Förutom skogsarbetarnas sovrum, den s.k. skogshuggarnas sida, och köket fanns det ett rum som kallades det skarpa huvudet, där arbetsledarna sov. Pitkäjärvi var särskilt hästkarlarnas stuga.

Byggnaderna hör till Forststyrelsens skyddade byggnader.

Gården Kortesalo uppfördes år 1937 av Kaarlo Viinamäki som länge arbetat som dräng på Kovero. År 1973 såldes gården till Forststyrelsen. Efter att nationalparken inrättats renoverades Kortesalo så att byggnaderna kan användas av skolor för inkvartering och undervisning.

Nedanför tjärnen Kettulampi vid bäcken Liesijoki har det funnits en vattenkvarn, där de som bodde i närheten kunde mala sin säd till mjöl. Man besökte kvarnen en gång om året, då man malde mjöl för hela årets behov. Den ursprungliga kvarnen är riven och i stället har en liknande gammal vattenkvarn från Helvetinjärvi flyttats till platsen.

Multiharjus gammelskogen

Gammelskogen i Multiharju är ett av Finlands äldsta skogsområden. Man kan bekanta sig med dunklet i gammelskogen längs en två kilometer lång naturstig.

En stig omgiven av skog.