Service i Seitseminen

Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. +358 (0)206 39 5270
sisasuomi(at)metsa.fi

Kovero kronoskogstorp
Guidning för grupper på finska, beställningar från Forststyrelsen Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9 - 15, sisasuomi(at)metsa.fi

Seitseminen Naturum

 • Exhibition
 • Cafe och Restaurang
 • Inkvartering 

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Seitseminen naturum

Eldplatser och kokskjul

 • Kulomäki, naturum: kokskjul
 • Iso-Kivijärvi: eldplats
 • Honkaniemi: eldplats
 • Kirkaslampi: kokskjul (med skorsten)
 • Koverolampi: eldplats
 • Haukilampi: eldplats 
 • Jokiristi: eldplats
 • Liesijärvi: eldplats och skärmskydd
 • Kirkas-Soljanen: kokskjul (med skorsten) och eldplats
 • Saari-Soljanen: kokskjul (med skorsten) och eldplats 

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Det finns en vattenkran i Kulomäki. Vattenkranen ligger på naturums ytterväggen i restaurangsidan. Den är inte till vinterbruk. 
 • Det finns en ny brunn nära parkeringsplats i Kovero. Brunnsvattnet i gammal brunnen vid Kovero kan inte drickas.
 • Brunnen på Kirkas-Soljanen.
 • Brunnen på Pitkäjärvi. Obs! Det är mycket mangan i vatten. Vattnet måste filtreras innan man dricker det.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

På nationalparken finns det en torrtoalett i samband med varje tältningsområde och eldplats. Dessutom finns det torrtoalett vid Kovero kronoskogstorp och Pitkäjärvi skogsstuga. Tag med eget toalettpapper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

I Seitseminen nationalpark finns det fem avgiftsfria tältningsområden. De är utrustade med: en eldstad med stockring, ett vedlider, en yxa samt ett utetoalett. Tältningsområdena ligger i

 • Haukilampi
 • Koverolampi
 • Jokiristi
 • Liesijärvi
 • Kirkas-Soljanen

Det finns också skärmskydd på Liesijärvi.

Nära nationalparken finns skärmskydden på Teerilampis södra ända och på Rysäslampis södra strand. Dessa skärmskydd förses inte regelbundet med ved.

Lägerskolgården

Kortesalo hyrestuga är en gammal skogsväktargård. Reservationer (verkkokauppa.eraluvat.fi) och förfrågningar: Forststyrelsen, tfn. 0206 39 5270.

Husvagnar och -bilar

I Seitseminen nationalpark finns det två parkeringsplatser, Kovero och Saari - Soljanen, där det är tillåtet att övernatta i husvagnar och -bilar. På parkeringsplatserna finns det inte elanslutning el.dyl. specialservice för karavanare.

Hyresstugor

Pitkäjärvis stuga, som ligger i nationalparken hyrs från början av maj till slutet av november. Förfrågningar och reservationer (verkkokauppa.eraluvat.fi) Forststyrelsen, tfn 0206 39 5270.

 

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

Höjdskillnaderna är små på Seitseminenområdet: terrängen är jämn och ställvis kuperad. Naturumet och dess gårdsplan, Pitkäjärvi skogsarbetarstugas gårdsplan samt Multiharju naturstigs östra del är tillgängliga med rullstol. I naturumet finns det en handikappanpassad WC. Den hinderlösa delen av Soljastensuo naturstig är ca 0,5 km lång. Vid stigens startplats finns det ett kokskjul och en torrtoalett för rörelsehindrade. Det finns en torrtoalett för rörelsehindrade i Kovero kronoskogstrop parkeringsplats.

Övrig service i omnejden

 • I Parkano, 20 km från Seitseminen, finns det ett servicecenter. Även Kuru, 26 km från Seitseminen, har en liten tätorts service.
 • Närmaste bränsledistribuering finns i Parkano.

Broschyr över Seitseminen


Pdf 2 Mb (julkaisut.metsa.fi)